Mottaks- og omlastningsanlegg for stål og metaller.