• galleribilde
  • galleribilde
  • galleribilde
  • galleribilde
  • galleribilde
  • galleribilde
  • galleribilde
  • galleribilde
  • galleribilde
hovedbilde

Skrapjern

Klasse 1

Stålskrap maks- 150x50x50 cm, min. tykkelse 5 mm.
Stålskrap, sakset/klippet, maks. 50x60 cm min 5 mm godstykkelse.
Pressede baller av gammelt rent tynnjern maks. 50x50x50 cm.

Klasse 2

Stålskrap sakset/klippet, maks 50x60 cm, godstykkelse under 5 mm.
Stålskrap, sakset klippet, maks 50x60 cm, godstykkelse mindre enn 5 mm .
inntil 10 % innblanding av armeringsjern.

Klasse 3

Stålskrap maks. 150x50x50 cm eller klippet/sakset maks. 50x60 cm, godstykkelse min 6 mm, samt rent tynnjern presset i baller på maks. 50x50x50 cm
Skinnekapp og rene anodebolter.
Armeringsjern inngår ikke.

Klasse 5

Stålspon, ulegert.

Verkstedjern

Nytt jern som plater, profiler og rør. Fritt for urenheter. Min. tykkelse er 5 mm.

Brennjern

gammelt- Gammelt jern til brenning. Fritt for urenheter. Tolererer maling. Min tykkelse 5 mm.

Skrapjern

Stort skrapjern . Fritt for urenheter.

Tynnjern

Skrapjern fritt for urenheter. Tykkelse mindre enn 5 mm.

Kompleksjern

Kompleksjern skal ha et innhold av jern, metaller og avfall. Andelen av de enkelte fraksjonene estimeres.